Searoom

På väg för Östersjön

välkommen till searoom

En mobil utställning för Östersjön,
ett av världens mest förorenade hav.

Håller Östersjön på att återhämta sig? Myndigheter och en mängd andra organisationer arbetar hårt med att minska belastningen från samhället på ett redan känsligt innanhav. Problemen och lösningarna är i stort kända men förändringarna tar tid och det kan vara bråttom, kanske är vi nära en punkt där det inte går att återställa den ekologiska balansen i Östersjön samtidigt som nya utmaningar med stigande temperatur, mer regn och höjd havsnivå står för dörren.

Majoriteten av Östersjöns problem börjar på land och det är de många lokala åtgärderna som tillsammans gör skillnad. Därför har vi tagit initiativet till Searoom, en kommunikationsplattform på hjul. Vi når överallt där det finns en väg och vi kan kommunicera Östersjöns problem och lösningar lokalt i alla 9 länder.

En utställning – Nio länder

Om Searoom

Bakgrund

Kunskap, samarbete och lokala insatser är nycklarna till Östersjöns räddning. Därför skapar vi en arena för kunskapsspridning, samarbete och personliga möten på lokal nivå. Searoom är ett initiativ av Itrevex AB som har lång erfarenhet av internationella utställningar i detta format. Företaget är lokaliserat i Nynäshamn där närheten till havet och ett intresse för Östersjöregionens utveckling ledde till idén om Searoom.

Innehåll

Searoom är oberoende och driver ingen egen opinion. Vi bjuder in och samarbetar med myndigheter, organisationer, universitet och forskare vilka ansvarar för kunskap och innehåll. Vi kan däremot bidra med hur innehållet kan presenteras och anpassas till vår plattform.  Vi vet att med rätt styrning är detta en träffsäker arena som kan göra skillnad och visa på resultat. Visionen är att besöka alla 9 länder och inspirera till att fler gör mer för Östersjön.

Utställningstrailer

Den mobila utställningen utgör en fysisk mötesplats och innehållet ska involvera och engagera besökaren i Östersjöns problem och lösningar. Lokala beslutsfattare, organisationer och andra och intressenter kan bjudas in att berätta om sina aktiviteter och initiativ. Rummet kan förflyttas från stadens torg till skolor, företagsparker, reningsverket, båtklubben eller en mässa. Utställningen ska vara dynamisk, lokalt förankrad och alltid aktuell.

Välj en kategori

Briggen Tre Kronor

Aktuellt | Briggen Tre Kronor seglar för Östersjön och har lång erfarenhet av Östersjö- och hållbarhetsfrågor. Med Searoom som ny samarbetspartner ökar insatserna då plattformarna kan agera på två fronter och i helt nya områden.

Ny utställning

Aktuellt | "Ett hav av möjligheter" är en ny utställning producerad av Briggen Tre Kronor med stöd av Östersjöcentrum och design av Pär Gamlin. Itrevex AB har installerat och monterat dekoren.
Ladda fler inlägg

Briggen Tre Kronor

Aktuellt | Briggen Tre Kronor seglar för Östersjön och har lång erfarenhet av Östersjö- och hållbarhetsfrågor. Med Searoom som ny samarbetspartner ökar insatserna då plattformarna kan agera på två fronter och i helt nya områden.

Ny utställning

Aktuellt | "Ett hav av möjligheter" är en ny utställning producerad av Briggen Tre Kronor med stöd av Östersjöcentrum och design av Pär Gamlin. Itrevex AB har installerat och monterat dekoren.

Baltic Sea Future

Aktuellt | Searoom besökte årets Baltic Sea Future congress 8-9 mars i Stockholm. I trailern visades bl a en ny miljöutställning, producerad tillsammans med Briggen Tre Kronor och deras hållbarhetsarbete med Östersjöcentrum.

Almedalen 2017

Skolor | Searooms jungfrutur gick till Almedalen. Syftet var att lära och göra research bland Östersjöfrågor och vilka lösningar och åtgärder som ska prioriteras och i vilka områden.

 

 

Skicka meddelande

Kontakta oss

Projektansvarig Joakim Engström.

Tel: 08-520 100 35
E-post: info@searoom.org
Adress: Teknikervägen 9,
149 45 Nynäshamn

fbtwig

×
×
×
×
×
×
×