Searoom

På väg för Östersjön

Välkommen till Searoom

En rullande utställning om Östersjön.
Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och mänskliga aktiviteter är en stor del av orsaken.

Idag kan vi uppleva att trenden har vänt, mycket görs och medvetenheten ökar stadigt hos allmänheten. Men förändringarna tar tid och det kan vara bråttom, för kanske är vi nära en punkt där det inte går att återställa den ekologiska balansen i Östersjön.

Majoriteten av Östersjöns problem börjar på land, därför har vi tagit initiativet till en Österjöutställning på hjul. Vi når överallt där det finns en väg, snabbt och flexibelt kan vi kommunicera Östersjöns problem och lösningar lokalt i alla 9 länder som omger Östersjön.

En utställning – Nio länder

Östersjön

Ett grunt och känsligt innanhav med låg vattenomsättning och syrefattiga bottnar, omgärdat av ett avrinningsområde med ca 90 miljoner invånare i 10 länder.

Miljö

Växter och djur utgör tillsammans byggstenarna i havets ekosystem men Östersjön är artfattigt och känsligt för mänsklig påverkan. Överfiske och övergödning påverkar den biologiska mångfalden.

Föroreningar

Näringsämnen och miljögifter från land rinner förr eller senare ut i havet. Många små diffusa källor utgör tillsammans en stor belastning på Östersjön.

Om Searoom

Bakgrund

Kunskap, samarbete och lokala insatser är nycklarna till Östersjöns räddning. Därför skapar vi en arena för kunskapsspridning, samarbete och personliga möten på lokal nivå. Searoom är ett initiativ av Itrevex AB som har lång erfarenhet av internationella utställningar i detta format. Företaget är lokaliserat i Nynäshamn där närheten till havet och ett intresse för Östersjöregionens utveckling ledde till idén om Searoom.

Innehåll

Searoom är oberoende och driver ingen egen opinion. Vi bjuder in och samarbetar med myndigheter, organisationer, universitet och forskare vilka ansvarar för kunskap och innehåll. Vi kan däremot bidra med hur innehållet kan presenteras och anpassas till vår plattform.  Vi vet att med rätt styrning är detta en träffsäker arena som kan göra skillnad och visa resultat. Visionen är att besöka alla 9 länder och inspirera till att fler gör mer för Östersjön.

Utställningen

Den mobila utställningen utgör en fysisk mötesplats och innehållet ska involvera och engagera besökaren i Östersjöns problem och lösningar. Lokala beslutsfattare, organisationer och andra och intressenter bjuds in att berätta om sina aktiviteter och initiativ. Rummet kan förflyttas från stadens torg till skolor, företagsparker, reningsverket, båtklubben eller en mässa. Utställningen ska vara dynamisk, lokalt förankrad och alltid aktuell.

Välj en kategori

Briggen Tre Kronor

Aktuellt | Briggen Tre Kronor seglar för Östersjön och har lång erfarenhet av Östersjö- och hållbarhetsfrågor. Med Searoom som ny samarbetspartner ökar insatserna då plattformarna kan agera på två fronter och i helt nya områden.

Ny utställning

Aktuellt | "Ett hav av möjligheter" är en ny utställning producerad av Briggen Tre Kronor med stöd av Östersjöcentrum och design av Pär Gamlin. Itrevex AB har installerat och monterat dekoren.

Baltic Sea Future

Aktuellt | Searoom besökte årets Baltic Sea Future congress 8-9 mars i Stockholm. I trailern visades bl a en ny miljöutställning, producerad tillsammans med Briggen Tre Kronor och deras hållbarhetsarbete med Östersjöcentrum.

Almedalen 2017

Skolor | Searooms jungfrutur gick till Almedalen. Syftet var att lära och göra research bland Östersjöfrågor och vilka lösningar och åtgärder som ska prioriteras och i vilka områden.

Briggen Tre Kronor

Aktuellt | Briggen Tre Kronor seglar för Östersjön och har lång erfarenhet av Östersjö- och hållbarhetsfrågor. Med Searoom som ny samarbetspartner ökar insatserna då plattformarna kan agera på två fronter och i helt nya områden.

Ny utställning

Aktuellt | "Ett hav av möjligheter" är en ny utställning producerad av Briggen Tre Kronor med stöd av Östersjöcentrum och design av Pär Gamlin. Itrevex AB har installerat och monterat dekoren.

Baltic Sea Future

Aktuellt | Searoom besökte årets Baltic Sea Future congress 8-9 mars i Stockholm. I trailern visades bl a en ny miljöutställning, producerad tillsammans med Briggen Tre Kronor och deras hållbarhetsarbete med Östersjöcentrum.

Almedalen 2017

Skolor | Searooms jungfrutur gick till Almedalen. Syftet var att lära och göra research bland Östersjöfrågor och vilka lösningar och åtgärder som ska prioriteras och i vilka områden.

 

 

Skicka meddelande

Kontakta oss

Projektansvarig Joakim Engström.

Tel: 08-520 100 35
E-post: info@searoom.org
Adress: Teknikervägen 9,
149 45 Nynäshamn

×
×
×
×
×
×
×