Searoom

På väg för Östersjön

Välkommen till Searoom

Searoom är en rullande utställning om Östersjön.
Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och det globala klimatet förändras. FN sätter hållbarhetsmål och Parisavtal ska begränsa temperaturökningen, men vad innebär det på gräsrotsnivå egentligen? Vad ska vi som enskilda individer göra? Vad gör kommunerna? Vilka förändringar ger bäst effekt och vad behöver vi inte göra? Det ska vi ta reda på!

För lösningar finns och vårt uppdrag är därför att sprida effektfulla åtgärder till allmänhet, kommuner och näringsliv så att fler gör mer.

En utställning – Nio länder

Östersjön

Ett grunt och känsligt innanhav med låg vattenomsättning och syrefattiga bottnar, omgärdat av ett avrinningsområde med ca 90 miljoner invånare i 10 länder.

Miljö

Växter och djur utgör tillsammans byggstenarna i havets ekosystem men Östersjön är artfattigt och känsligt för mänsklig påverkan. Överfiske och övergödning påverkar den biologiska mångfalden.

Föroreningar

Näringsämnen och miljögifter från land rinner förr eller senare ut i havet. Många små diffusa källor utgör tillsammans en stor belastning på Östersjön.

Anslagstavla

Psykologi

Varför gör vi oftast saker i sista minuten trots att vi vet vad som måste göras?
Och varför möts förändringar först av motstånd för att sedan bli normalt och självklart?
Det är lätt att acceptera förändringar när katastrofen är ett faktum, men behöver det vara så? Hur inspirerar vi till förändring i tid?

fbDela på Facebook

Varför Searoom?

Med lång erfarenhet av internationella vandringsutställningar och ett genuint intresse för Östersjöregionens utveckling har vi tagit initiativet till Searoom. Searoom erbjuder myndigheter, kommuner, organisationer, universitet, forskare, journalister och eldsjälar en långsiktig och träffsäker plattform för kommunikation till allmänhet och beslutsfattare. Vår vision är att vara en inspirationskälla till att fler gör mer för Östersjön.

Utställningen

Searoom-trailern utgör en fysisk mötesplats med innehåll som ska involvera och engagera besökaren i Östersjöns problem och lösningar.  Lokala beslutsfattare och intressenter bjuds in att berätta om sina aktiviteter och initiativ. Rummet kan förflyttas från stadens torg till skolor, företagsparker, reningsverket, båtklubben eller en mässa. Searoom-utställningens mål är att nå 100 000 besökare årligen, men konceptet är skalbart och det går alltid att göra mer.

Välj ett annat inlägg

Briggen Tre Kronor

Aktuellt | Briggen Tre Kronor seglar för Östersjön och har lång erfarenhet av Östersjö- och hållbarhetsfrågor. Med Searoom som ny samarbetspartner ökar insatserna då plattformarna kan agera på två fronter och i helt nya områden.

Ny utställning

Aktuellt | "Ett hav av möjligheter" är en ny utställning producerad av Briggen Tre Kronor med stöd av Östersjöcentrum och design av Pär Gamlin. Itrevex AB har installerat och monterat dekoren.

Baltic Sea Future

Aktuellt | Searoom besökte årets Baltic Sea Future congress 8-9 mars i Stockholm. I trailern visades bl a en ny miljöutställning, producerad tillsammans med Briggen Tre Kronor och deras hållbarhetsarbete med Östersjöcentrum.

Almedalen 2017

Blogg | Searooms jungfrutur gick till Almedalen. Syftet var att lära och göra research bland Östersjöfrågor och vilka lösningar och åtgärder som ska prioriteras och i vilka områden.

Briggen Tre Kronor

Aktuellt | Briggen Tre Kronor seglar för Östersjön och har lång erfarenhet av Östersjö- och hållbarhetsfrågor. Med Searoom som ny samarbetspartner ökar insatserna då plattformarna kan agera på två fronter och i helt nya områden.

Ny utställning

Aktuellt | "Ett hav av möjligheter" är en ny utställning producerad av Briggen Tre Kronor med stöd av Östersjöcentrum och design av Pär Gamlin. Itrevex AB har installerat och monterat dekoren.

Baltic Sea Future

Aktuellt | Searoom besökte årets Baltic Sea Future congress 8-9 mars i Stockholm. I trailern visades bl a en ny miljöutställning, producerad tillsammans med Briggen Tre Kronor och deras hållbarhetsarbete med Östersjöcentrum.

Almedalen 2017

Blogg | Searooms jungfrutur gick till Almedalen. Syftet var att lära och göra research bland Östersjöfrågor och vilka lösningar och åtgärder som ska prioriteras och i vilka områden.

 

Skicka meddelande

Kontakta oss

För mer information kontakta Joakim Engström.

Tel: 08-520 100 35
E-post: info@searoom.org
Adress: Teknikervägen 9,
149 45 Nynäshamn

×
×
×
×
×
×
×